Regulamin

I. Informacje wstępne

 1. Strona internetowa Zegarki Q&Q (www.zegarki-qq.pl) jest własnością spółki Zibi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wirażowej 119, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292790 numer NIP: 5222863721, numer REGON: 141113976 (dalej: „Administrator”)
 2. Dane kontaktowe strony internetowej www.zegarki-qq.pl: adres e-mail: zegarki-qq@zibi.pl
 3. Rejestracja paragonów mająca na celu przedłużenie okresu gwarancyjnego na zegarki Q&Q, realizowana jest na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 4. Do rejestracji paragonu w celu przedłużenia okresu gwarancji na zegarki Q&Q wymagana jest uprzednia akceptacja niniejszego regulaminu.

II. Realizacja przedłużenia okresu gwarancyjnego

 1. Rejestracje paragonów realizowane są przez stronę internetową www.zegarki-qq.pl 24 godziny na dobę.
 2. Rejestracja paragonu umożliwia przedłużenie okresu gwarancyjnego do 3 lat pod warunkiem dokonania rejestracji w ciągu 7 dni od dnia zakupu. Standardowy okres gwarancyjny bez rejestracji wynosi 2 lata od dnia zakupu towaru.
 3. Warunkiem przedłużenia gwarancji zgodnie z treścią pkt. 6 powyżej jest zachowanie terminu wskazanego wyżej oraz prawidłowe wypełnienie przez Rejestrującego formularza rejestracji, udostępnionego na stronie internetowej zegarki-qq.pl.
 4. Obsługa serwisowa zegarków Q&Q realizowana jest przez:ZIBI TECHNO sp. z o. o.
  ul. Chodakowska 10,
  96-500 Sochaczew,
  +48 (46) 862 01 25,
  Pn-Pt 10:00 – 16:00,
  serwis@zibi.pl
 5. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na zegarki Q&Q z dystrybucji Zibi S.A. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży znajduję się w zakładce „Znajdź sklep”. Warunkiem zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej jest posiadanie paragonu oraz karty gwarancyjnej z pieczątką sprzedawcy.
 6. Po rejestracji Rejestrujący otrzyma potwierdzenie mailowe dokonania rejestracji. Potwierdzenie mailowe dokonanej rejestracji, wysyłane na podany wcześniej adres mailowy, nie jest podstawą do reklamacji w okresie przedłużonej 3-letniej gwarancji.
 7. Niepodanie pełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi przeprowadzenie rejestracji w celu przedłużenia gwarancji.
 8. Do kontaktu z Administratorem strony internetowej dotyczące procesu rejestracji służy adres mailowy zegarki-qq@zibi.pl, w sprawie zgłaszania reklamacji – serwis@zibi.pl.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Rejestrujących będzie Administrator – ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wirażowej, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000292790, NIP 5222863721
 2. Podane przez Rejestrujących dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora oraz Zibi Techno sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Chodakowskiej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000101687, NIP 010119992, w celu przeprze dłużenia gwarancji na zarejestrowany zegarek Q&Q, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rejestracji paragonu i przedłużenia gwarancji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych.

IV. Oświadczenie

 1. ZIBI S.A. oświadcza, że dochowa wszelkich starań, by informacje zawarte na stronach internetowych zegarki-qq.pl były zgodne z prawdą i pozbawione błędów.
 2. Informacje i materiały zawarte na stronie internetowej Zegarki Q&Q nie mogą być publikowane bez pisemnej zgody ZIBI SA.